okooo澳客网pk10|七星彩论坛澳客网

六耳獼猴

六耳獼猴(?~?)

六耳獼猴的資料

中文名:六耳獼猴

別 名:久煉千靈縮地精

國 籍:中國

民 族:猴族

職 業:妖王

主要成就:大戰孫悟空不分勝負

代表作品:變成孫悟空的模樣,眾神明分辨不出。

相關事件:打昏唐僧,搶走行李。

兵 器:隨心鐵桿兵

技 能:與孫悟空一般無二

結 局:在靈山被孫悟空打死

登場作品:《西游記

最新人物

其他L開頭的人物更多

明朝其它的人物更多

六耳獼猴——假悟空

  六耳獼猴,假悟空,無姓名,傳說的四大靈猴之一,實力和真孫悟空一般無二,大戰孫悟空,鬧到上天入地下海。一說為孫悟空之二心,故與孫悟空本領無二。

  唐僧:緊箍疼不出;天王:鏡子照不出;觀音:我也看不出;諦聽:我看出來也不敢說……誰都認不出來,最后如來佛道出六耳真身并用金缽盂罩住,才被孫悟空一棍子打死。

  原著描寫

  六耳獼猴,假悟空,無姓名,神通與孫大圣一般無二,變化成孫悟空、觀音、照妖鏡等皆不能識 ,傳說的四大靈猴之一。后被如來佛祖說破原身,被悟空一棍打死。

  如來佛合掌道:“觀音尊者,你看那兩個行者,誰是真假?”菩薩道:“前日在弟子荒境,委不能辨。他又至天宮、地府,亦俱難認。特來拜告如來,千萬與他辨明辨明。”如來笑道:“汝等法力廣大,只能普閱周天之事,不能遍識周天之物,亦不能廣會周天之種類也。”菩薩又請示周天種類。如來才道:“周天之內有五仙:乃天、地、神、人、鬼。有五蟲:乃蠃、鱗、毛、羽、昆。這廝非天、非地、非神、非人、非鬼;亦非蠃、非鱗、非毛、非羽、非昆。又有四猴混世,不入十類之種。”

  菩薩道:“敢問是那四猴?”如來道:“第一是靈明石猴,通變化,識天時,知地利,移星換斗;第二是赤尻馬猴,曉陰陽,會人事,善出入,避死延生;第三是通臂猿猴,拿日月,縮千山,辨休咎,乾坤摩弄;第四是六耳獼猴,善聆音,能察理,知前后,萬物皆明。此四猴者,不入十類之種,不達兩間之名。我觀‘假悟空’乃六耳獼猴也。此猴若立一處,能知千里外之事;凡人說話,亦能知之;故此善聆音,能察理,知前后,萬物皆明。與真悟空同象同音者,六耳獼猴也。”

六耳獼猴相關的歷史人物

六耳獼猴的簡介

六耳獼猴的生平

六耳獼猴最新文章

歷史人物首字母索引: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

人物朝代、地區索引: 上古 夏朝 商朝 周朝 春秋戰國 秦朝 漢朝 三國 晉朝 南北朝 隋朝 唐朝 五代十國 宋朝 元朝 明朝 清朝 民國 世界 近代 現代 影視小說 美國 日本 五胡十六國 巴爾干 南美洲 北歐三國 俄國 英國 法國 德國 意大利 西班牙 奧匈帝國 土耳其 非洲 朝鮮

熱門明星索引: 全部 內地 港臺 日韓 歐美 歌手 演員 體育 網紅

okooo澳客网pk10