okooo澳客网pk10|七星彩论坛澳客网

管叔

管叔(?~公元前1039年)

管叔的資料

本 名:姬鮮

別 稱:管叔鮮、管叔

所處時代:西周

民族族群:華夏族

出生地:西岐

去世時間:公元前1039年

主要成就:建立管國,輔佐武庚

職 業:管國國君

相關事件:三監之亂

最新人物

其他G開頭的人物更多

周朝其它的人物更多

管叔——周朝諸侯國管國國君

 管叔(?―公元前1039年),姬姓,名鮮,周文王姬昌太姒所生第三子,周武王姬發同母弟,周初三監之一,周朝諸侯國管國(今河南鄭州)國君。因受封管國,故稱管叔或管叔鮮。

 周武王滅商建周后,將管叔鮮封于管地,建立管國,與蔡叔度、霍叔處協助、監督商紂王之子武庚,一同治商朝遺民,史稱“三監”。

 周武王死后,其子周成王繼位。周成王年幼,由管叔鮮四弟周公旦攝政。管叔鮮與蔡叔度、霍叔處不滿周公旦攝政,于是挾持武庚發動叛亂,史稱三監之亂。不久,周公旦平定叛亂,誅殺管叔鮮,管國滅亡。

 人物生平

 早年經歷

 管叔鮮是周文王姬昌第三子,周武王姬發的同母弟弟。管叔鮮的母親名叫太姒,姒姓,是夏朝君主夏禹后代有莘氏部落之女,周文王的正妻。太姒勤勞持家,恪守婦道,因此號稱文母。

 太姒與周文王生有十子,依次是長子伯邑考、次子周武王姬發、三子管叔鮮、四子周公旦、五子蔡叔度、六子曹叔振鐸、七子郕叔武、八子霍叔處、九子康叔封、十子冉季載。

 管叔鮮十兄弟自幼深受母親大姒的教誨,所以他們從小到大,就沒有做過違背常理、荒唐離譜之事。

 受封管國

 周文王死后,因管叔鮮的長兄伯邑考早逝,故由管叔鮮的次兄周武王繼任其位。周武王十一年(公元前1046年),周武王滅亡商朝,建立周朝政權,史稱西周。

 周武王建立周朝后,為鞏固周朝政權,實行分封制,大封功臣、宗室以及先賢后代,于是把管地(今河南鄭州)分封給三弟管叔鮮,建立管國;把蔡地(今河南上蔡)分封給五弟蔡叔度,建立蔡國。周武王還將商朝的遺民封給商紂王(帝辛)之子武庚(祿父),與諸侯同等地位,以奉持他祖先的祭祀不致斷絕。周武王因為武庚還沒有心悅誠服,恐怕他有異心,便讓管叔鮮和蔡叔度、霍叔處協助監督武庚,一起治理商朝遺民。

 三監之亂

 周武王死后,太子姬誦繼位,是為周成王。周成王登基時少不更事,不能獨立處理政務;當時周朝又是初定天下,政局還不是十分穩定,管叔鮮的四弟周公旦于是當國攝政,代行周成王之職,處理國家大事。管叔鮮和蔡叔度、霍叔處懷疑周公旦要篡奪王位,三人心里憤憤不平,就到處散布流言。周成王二年(公元前1041年),三人扶持武庚一起叛亂。

 周成王四年(公元前1039年),周公旦以周成王的名義東征叛軍。不久,周公旦便平定叛亂,誅殺管叔鮮和武庚,流放蔡叔度,將霍叔處降為庶民,管國就此滅亡。管國滅亡后,管叔鮮的后代以國號為姓,稱管氏

管叔相關的歷史人物

管叔簡介

管叔生平

管叔最新文章

歷史人物首字母索引: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

人物朝代、地區索引: 上古 夏朝 商朝 周朝 春秋戰國 秦朝 漢朝 三國 晉朝 南北朝 隋朝 唐朝 五代十國 宋朝 元朝 明朝 清朝 民國 世界 近代 現代 影視小說 美國 日本 五胡十六國 巴爾干 南美洲 北歐三國 俄國 英國 法國 德國 意大利 西班牙 奧匈帝國 土耳其 非洲 朝鮮

熱門明星索引: 全部 內地 港臺 日韓 歐美 歌手 演員 體育 網紅

okooo澳客网pk10